13 thg 9, 2012

Tám

Tám. Đó là tên người đàn bà làm nghề vác dù cho những người bán hàng, ở cái chợ nó kiếm sống. Bà rất nhỏ con, nếu không nói là rất ốm, toà...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang