21 thg 4, 2013

Tự do

Từ ngày nó không còn là người của gia đình, hic... nó lại chuyển sang làm người của... quần chúng! Cũng chẳng oan ức gì, vì hễ: ai cần là.....
Lên đầu trang
Xuống cuối trang