19 thg 3, 2013

Nhỏ

Mỗi người đều có một thời tuổi nhỏ để nhớ... Nó cũng không ngoại lệ... Có điều, bây giờ, đã hơn ba mươi năm, nó lại có đủ duyên để về lạ...

6 thg 3, 2013

Dừng

Những người quen của nó đã rất bất ngờ khi biết nó quyết định rời bỏ cái gia đình nhỏ của nó ra đi với hai bàn tay trắng. Trong khi, nếu ở ...

1 thg 3, 2013

Về

Nói về, mà không phải là về, mà gọi là về vậy thôi! Chợt nhớ tới bài thơ "Lô Sơn" của Tô Đông Pha:                             ...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang