6 thg 5, 2013

Ngoại

Nghe đồn là, giòng họ hai bên nội ngoại nhà nó rất... dài, vậy mà khi mới bắt đầu biết về các bậc tiền bối nhà nó, nó chỉ thấy còn có mỗi ...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang