30 thg 1, 2013

Lão (2)

Lão (2) Từ bữa cho Lão leo lên blog này, thiên hạ hỏi tới hỏi lui về Lão quá trời. Sắp tới (nghe đâu khoảng 24 Tết)  Lão sẽ cho ra mắt băng đảng vă...

19 thg 1, 2013

Lão

Lão Bài viết cho tập Dặm Lữ Phù Du của Phù Du Vĩnh Hiền. Nó nghe đồn về lão đã lâu, qua lời quảng bá của những người bạn của lão. Lão d...

12 thg 1, 2013

Nhớ

Nó nhớ nhà, cho dù nơi đó, nó đã từng là tù nhân, với một chủ ngục khắc nghiệt. Nhưng dù sao, vào thời điểm đó, nó sống... Và bây giờ, hình...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang