21 thg 11, 2012

má hai

Dòng họ Dương của nhà nó hơi bị...rộng, nghe đâu ông cố và ông nội của nó , ông nào cũng có từ hai bà phu nhân trở lên! Cái dzụ đó là n...

5 thg 11, 2012

thiếu

Cái thời buổi gì mà kỳ! Ra chợ, bày cái hàng xong, nó và mấy người bán hàng xung quanh, ngồi ngóng khách như chó chực con nít đi...ị! Mặt n...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang