8 thg 2, 2013

Đi

Những ngày này, ai cũng có một nơi để về, dù có thể sớm, muộn, hay là đúng lúc, để đón xuân... Còn nó? Nó sẽ đi... Vì không có chốn để v...
Lên đầu trang
Xuống cuối trang