7 thg 1, 2012

góp nhặt


Lời ru
                                    Bên khung cửa sổ ấy
                                                      Có một người thiếu phụ
                                                      Lặng lẽ với chiếc bóng
                                                      Ôm cả một mùa thu

                                                      Nhớ con vàng lá úa
                                                      Trông chồng đá vọng phu
                                                      Với một niềm cháy bỏng
                                                      Xin dâng một lời ru

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang